خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

روز مهندس

روز مهندس

[روز مهندس] روز مهندس بر تمامی مهندسین زحمت کش عرصه HSE مبا...

تبریک

تبریک

در راستای تحقق آرمانهای انجمن های صنفی ایمنی و بهداشت ، نماینده های استان کرمانشاه در کمیته های تخصصی کانون سراسری کشور معرفی و انتخاب گردیدند . امید است که در این راستا و همچنین خدمات رسانی به جامعه بزرگ ایمنی کشور موفقیت های بیشتر و روزافزون کسب گردد...

راه اندازی کتابخانه تخصصی انجمن

راه اندازی کتابخانه تخصصی انجمن

کتابخانه انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان کرمانشاه در محل دفتر  جدید انجمن واقع در شهر فرنگ (پل چوبی )جنب سینما آزادی - ساختمان ایرانیان - طبقه اول واحد 2 راه اندازی گردیده است . کلیه همکاران و اعضاء محترم انجمن دعوت میگردد جهت اهداء کتاب و یا امانت...

مشاهده ی مطالب بیشتر ...