• Slider 1

  آموزش های تخصصی

  برگزاری دوره های تخصصی در حوزه HSE

  کلیک کنید
 • Slider 2

  ایمنی پیمانکاران

  صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  کلیک کنید
 • Slider 3

  مسئولین ایمنی و بهداشت کار

  صدور گواهینامه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

  کلیک کنید
 • Slider 4

  آموزش کارگران

  برگزاری دوره های آموزش ایمنی کارگران و صدور گواهینامه

  کلیک کنید

خط مشی انجمن

خط مشی انجمن

هدف انجمن ایمنی ، حفاظت و بهداشت کار استان کرمانشاه ، ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی استان کرمانشاه ، جایگاه مناسب متولیان و مسئولین در حوظه HSE و کاهش حوادث ناشی از کار و همچنین بیماری های شغلی در استان عزیزمان کرمانشاه می باشد و در این راه به کمک و یاری تک تک شما متخصصین ایمنی و بهداشت کار نیازمند است .

حامد ریزوندی

CEO
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

برای ورود روی دکمه کلیک کنید

دکمه
کانون انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت کار کشور

کانون انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت کار کشور

برای ورود روی دکمه کلیک کنید

دکمه
سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

برای ورود روی دکمه کلیک کنید

دکمه
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

برای ورود روی دکمه کلیک کنید

دکمه
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

برای ورود روی دکمه کلیک کنید

دکمه
خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

برای ورود روی دکمه کلیک کنید

دکمه

انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان کرمانشاه

325

اعضاء انجمن

4658

بازدیدکنندگان از سایت انجمن

5569

تاید صلاحیت مسئولین ایمنی

Top