خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

روز مهندس

روز مهندس

[روز مهندس] روز مهندس بر تمامی مهندسین زحمت کش عرصه HSE مبا...

تبریک

تبریک

در راستای تحقق آرمانهای انجمن های صنفی ایمنی و بهداشت ، نماینده های استان کرمانشاه در کمیته های تخصصی کانون سراسری کشور معرفی و انتخاب گردیدند . امید است که در این راستا و همچنین خدمات رسانی به جامعه بزرگ ایمنی کشور موفقیت های بیشتر و روزافزون کسب گردد...

راه اندازی کتابخانه تخصصی انجمن

راه اندازی کتابخانه تخصصی انجمن

کتابخانه انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان کرمانشاه در محل دفتر  جدید انجمن واقع در شهر فرنگ (پل چوبی )جنب سینما آزادی - ساختمان ایرانیان - طبقه اول واحد 2 راه اندازی گردیده است . کلیه همکاران و اعضاء محترم انجمن دعوت میگردد جهت اهداء کتاب و یا امانت...

برگزاری دوره آموزشی ایمنی برق

برگزاری دوره آموزشی ایمنی برق

دوره آموزشی ایمنی برق امروز 97/08/30با حضور گرم شما عزیزان برگزار گردید و در مورخه97/09/01 ادامه دارد. دوره مذکور مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده در اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه برگزار گردید [ایمن...

دوره آموزشی اصول و مبانی علم ارگونومی

دوره آموزشی اصول و مبانی علم ارگونومی

انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان کرمانشاه در نظر دارد دوره اصول و مبانی علم ارگونومیو پوسچر های صحیح در محیط کار اداری با همکاری شرکت باراد (تولید کننده وسایل ارکونومی )در تاریخ 19 مهر ماه سال جاری برگزار نم...

برگزاری جلسه هم اندیشی انجمن های صنفی ایمنی و بهداشت کار کل کشور در استان کرمانشاه

برگزاری جلسه هم اندیشی انجمن های صنفی ایمنی و بهداشت کار کل کشور در استان کرمانشاه

جلسه هم اندیشی انجمن های ایمنی و حفاظت کار کشور با حضور دکتر مظفری ریاست محترم بازرسی کار کل کشور و همچنین آقای دکتر عزیزی مدیر کل اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین  آقای مهندس اشرف منصوری ریاست کانون سراسری انجمن های ایمنی و حفاظت کار کشور در ...

المپیاد ایمنی کار کشور

المپیاد ایمنی کار کشور

المپیاد ایمنی کار کشور با همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل ا...