مدارک لازم جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 • تکمیل فرم درخواست تایید صلاحیت ایمنی
 • کپی اساسنامه
 • تائید صلاحیت پیمانکاری از استانداری یا مرجع رسمی
 • پرینت به روز سایت ساجار (مخصوص شرکت های پیمانکاری عمرانی)
 • آگهی تاسیس  شرکت (الزاماً ثبت استان کرمانشاه)
 • آگهی تغییرات شرکت
 • لیست بیمه تامین اجتماعی پرسنل(در صورت فعال بودن)
 • تقاضای تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران(نامه با سربرگ شرکت)
 • معرفی  مسئول ایمنی شرکت(نامه با سربرگ شرکت)
 • آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
 • کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 •  کپی شناسنامه و کارت ملی فرد مسئول ایمنی
 • (به شماره حساب 1829347586 نزد بانک تجارت به نام انجمن صنفی ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار استان کرمانشاه)
 • مبلغ یک میلیون و صد هزار ریال(1.100.000) بابت تشکیل پرونده و مراحل اجرایی
 • مبلغ سه میلیون و بیست هزارریال(3.020.000)بابت آموزش مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره
 • یک عدد (پوشه زرد برای پیمانکاران عمرانی و پوشه قرمز برای پیمانکاران خدماتی)
 • برای آموزش دوره کارگری به ازاء هر نفر 840.000 ریال 
برای دریافت فرم های مورد نیاز روی آنها کلیک کنید

فرم تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران (فرمت word)
فرم تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران (فرمت PDF)

پروژه های در دست اجرا (فرمت word)
پروژه های در دست اجرا (فرمت PDF)


راهنماي مراحل ثبت نام در سامانه صلاحيت اخذ گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاران


Top