برخود واجب دانسته پیرو شرکت در جلسه کمیته علمی پژوهشی انجمن های ایمنی حفاظت فنی و بهداشت کار استان ها مورخ 95/6/25 که در دفتر کانون سراسری تهران برگزار گردیده و اینجانب به عنوان نماینده در کمیته مذکور استان کرمانشاه حضور داشتم اهم موارد مطروحه در جلسه را در جهت اطلاع شما هم صنفیهای محترم تشریح نمایم تا ان شاءالله هرکدام از ماها براساس تعصب و عرق به رشته تحصیلی و حرفه خود از انجام هیچ فعالیت ضروری در این راستا دریغ نورزیم چرا که در غیر این صورت ممکن است مخاطراتی برای جایگاه شغلی این عرصه در سالهای آتی ایجاد گردد.


خلاصه جلسه بدین شرح است که محوریت بحث برای رساندن hseبه جایگاه واقعی خود در کنار دیگر ارکان اصلی محیط های کاری در یک چشم انداز پنج ساله تعریف و هدف گذاری گردید تا علاوه بر فعالیت هایی که در این سالها انجام شده مواردی دیگر نیز میبایست جهت ارتقاء این جایگاه به منظور مصون ماندن از روزمرگی و بی برنامگی در این حوزه و هم چنین بالا بردن درک عمومی جامعه کار از hseصورت گرفته که میبایست با شناسایی و ارزیابی خطرات و اسیب هایی که این جایگاه را تهدید میکند کنترل مناسبی برای پیشگیری از این مقوله انجام گیرد.


اجمالا در دوقسمت هم آسیب شناسی و هم راههای کنترلی مورد توجه قرار میگیرد:


1_ آسیبها و فجایع
الف ) ورود افراد و سازمانهای غیر متخصص در حوزه hseکه متاسفانه این مجوزها در انتهای هرم بدون آنالیز عواقب آن و صرفا جهت بالا بردن آمار و ارقام صادر میگردد
ب) بی انگیزگی کارشناسان hse و عدم شرکت در مباحث جلسات و تصمیم گیریهای مهم محیط های کاری که هم میتواند به سبب فقدان بار علمی و تجربی وی و هم میتواند معلول عدم درک صحیح وارزش گذاری مناسب برای این جایگاه در سازمان خصوصا توسط کارفرما و مدیران ارشد باشد.


2_ فعالیت های لازمه و پیشنهادی جهت ارتقاء جایگاه hse
الف) بالا بردن توان علمی و عملیاتی کارشناسان این حوزه و ایجاد تفاوت محسوس کمی و کیفی عملکرد کارشناسان hseبا افراد غیر مرتبط که میتوان با برنامه های ذیل هدایت گردد:
* انجام طرحهایی جهت تحقیق و پژوهش R&Dدر کلیه مسایل مرتبط hse در کشور
* ایجاد آکادمیهای hseو هم چنین تهیه تقویم و برنامه های آموزشی مدون سراسری و هماهنگ کشوری و استفاده از اساتید مجرب و صاحب نظر در سمینارها و دیگر محافل علمی
* افزایش قدرت نفوذ کانون سراسری با حمایت و پیگیری مسایل مرتبط با کانون توسط کلیه فعالان این عرصه و صنف و حتی در چشم اندازی زمان برتر استقلال این کانون و ایجاد سازمان hseدر کشور جهت پیگیری فعالیت ها و اهداف مرتبط با این حوزه
* کانکت بودن با دانشگاهها و دیگر مراکز علمی و تحقیقی ملی و بین المللی جهت دستیابی و اطلاع از علم روز دنیا


ب) تهیه فیلم انیمیشن تصویر و هر گونه برنامه و فعالیتی در راستای بالا بردن درک صحیحی از تعریف ،برنامه ها و مسیولیت ها ودر یک کلام جایگاه واقعی hseدر اذهان عمونی خصوصا محیط های کاری با ارجحیت مدیران و کارفرماها
امید است با هدایت و ارایه راهکارهای اجرایی کلیه شاغلین این حوزه به زودی اهداف فوق الذکر محقق گردد.

 


با تشکر-میثم بیگ زاده
نماینده کمیته علمی-پژوهشی انجمن صنفی ایمنی،حفاظت فنی و بهداشت کار استان کرمانشاه