خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

جلسه کمیته علمی پژوهشی انجمن های صنفی سراسر کشور

جلسه کمیته علمی پژوهشی انجمن های صنفی سراسر کشور

برخود واجب دانسته پیرو شرکت در جلسه کمیته علمی پژوهشی انجمن های ایمنی حفاظت فنی و بهداشت کار استان ها مورخ 95/6/25 که در دفتر کانون سراسری تهران برگزار گردیده و اینجانب به عنوان نماینده در کمیته مذکور استان کرمانشاه حضور داشتم اهم موارد مطروحه در جلسه ...

بازدید از نیروگاه بیستون انجام شد

بازدید از نیروگاه بیستون انجام شد

 با سلام به استحضار می رساند  در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارشناسان HSE  استان کرمانشاه و بهره مندی از تجارب و فعالیتهای مثبت سایر همکاران و آشنایی با صنایع بزرگ  ، طی برنامه ریزی های صورت گرفته جهت برگزاری اولین دوره از بازدیدهای صنعتی ، هماهنگی...