با سلام

به استحضار می رساند 

در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارشناسان HSE  استان کرمانشاه و بهره مندی از تجارب و فعالیتهای مثبت سایر همکاران و آشنایی با صنایع بزرگ  ، طی برنامه ریزی های صورت گرفته جهت برگزاری اولین دوره از بازدیدهای صنعتی ، هماهنگی های لازم با نیروگاه برق بیستون صورت گرفت و 23 نفر از اعضای رسمی انجمن صنفی ایمنی،حفاظت فنی و بهداشت کار استان کرمانشاه در روز سه شنبه مورخ  نهم شهریور 1395 در محل نیروگاه بیستون حضور یافتند.

در ابتدا آقای مهندس امامی رییس ایمنی و بهداشت نیروگاه برق بیستون  با ارائه توضیحاتی در خصوص پروسه تولید برق و معرفی واحدها ،به بررسی حوادث رخ داده و نتایج حاصل از بررسی حوادث پرداختند. ارائه آمار  و تشریح اهم فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت و ایمنی از دیگر سرفصل های سخنرانی ایشان در سالن آموزش نیروگاه بود که در ادامه جهت آشنایی بیشتر کارشناسان HSE ، بازدید گروهی از بخشهای مختلف نیروگاه از جمله واحد بویلر و دیگ بخار ،اتاق فرمان با توضیحات مهندس امامی و سرپرستان واحدهای مربوطه  انجام و در خصوص فعالیتهای مثبت در زمینه اطفاء حریق توضیحاتی ارائه شد.

 

 

 

با تشکر

روابط عمومی و IT  انجمن صنفی