خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران: * تکمیل فرم درخواست تایید صلاحیت ایمنی * تائید صلاحیت پیمانکاری از استانداری یا مرجع رسمی * پرینت به روز سایت ساجار (مخصوص شرکت های پیمانکاری عمرانی) * آگهی تاسیس  شرکت (الزاماً ثبت استان کرمانشاه) * آ...

آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران و کارآموزان

آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران و کارآموزان

آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران و کارآموزان (مورد نیاز مسئولین ایمنی و پیمانکاران محترم)   برای دریافت آئین نامه روی عبارت زیر کلیک کنید و در صفحه باز شده دکمه دانلود را بزنید   آئین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران و کا...

آئین نامه و دستورالعمل ایمنی امور پیمانکاری

آئین نامه و دستورالعمل ایمنی امور پیمانکاری

آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری (مورد نیاز مسئولین ایمنی و پیمانکاران محترم)   برای دریافت آئین نامه و دستورالعمل روی عبارات زیر کلیک کنید و در صفحه باز شده دکمه دانلود را بزنید   آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری   دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پ...