اولین گردهمایی کمیته بانوان کشور در دوره جدید با هماهنگی انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان کرمانشاه ، در روز چهارشنبه و پنجشنبه 5و6 تیرماه 1398  در کرمانشاه  برگزار گردید . مطابق برنامه اعلام شده جلسه در روز چهارشنبه ساعت 12:30 - 09:00 برگزار و با بازدید صنعتی از شرکت پالایش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه در روز پنجشنبه 6 تیرماه 1398 به اتمام رسید .

یکی از اهداف مهم برگزاری جلسه ، بررسی روشهای اجرایی آموزش ایمنی در مدارس بود که به همین منظور جلسات متعدد در هفته های اخیر و هماهنگی های لازم از سوی انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان و ریاست کمیته بانوان کشور بعنوان میزبان این گردهمایی، با مدیر دفتر اموربانوان استانداری و امور بانوان آموزش و پرورش استان کرمانشاه، اداره بهداشت و سلامت سازمان آموزش و پرورش و واحد امور اجتماعی اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، به منظور همفکری جهت تحقق اجرای این طرح و ارائه راهکارهای موثر و سازنده و همچنین دعوت از نامبردگان جهت حضور جلسه ، صورت گرفته که در نهایت جلسه در روز چهارشنبه 5 تیرماه 1398 با حضور مدیران فوق الذکر و روانشناس در حوزه آسیب شناسی در مدارس و همچنین نمایندگان کمیته بانوان استانهای کرمانشاه ، تهران ، خوزستان ، یزد ، قم و کردستان برگزار گردید. پس از تشریح اهداف جلسه توسط رییس کمیته بانوان کشور ، اهمیت لزوم آموزش های ایمنی در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس عنوان گردید که در ادامه ، با پیشنهاد مدیران به منظور تسریع در تحقق و انجام این طرح ، مقرر شد نمایندگان کمیته بانوان استانها با هماهنگی با انجمن های صنفی ایمنی و بهداشت کار مربوطه، ضمن تعامل با استانداری ، با مدیرکل آموزش و پرورش مکاتبات لازم در خصوص آموزش ایمنی ، به عمل آورده و همچنین با همفکری ، طرح جامع و کامل آموزش ایمنی در مدارس را تدوین و سرفصل های موردنیاز، اعتبارات لازم ، تعیین افراد ذیصلاح و واجد شرایط آموزش به دانش آموزان و تعداد و چگونگی مدارس تحت پوشش در اجرای این برنامه و ... را در طرح مربوطه بگنجانند .

شایان ذکر است، با رایزنی ها و جلسات متعدد صورت گرفته ، درصورت موافقت مدیرکل آموزش و پرورش استان، با حمایت استانداری و ادارات مربوطه، این طرح در استان کرمانشاه علی الظاهر قابل اجرا به نظر میرسد که درصورت اجرایی شدن این طرح، سایر استانها نیز راحتتر میتوانند در این راستا گام بردارند و با نگاهی خوش بینانه و امیدوار، این طرح در نهایت بصورت کشوری و هدفمند اجرا گردد..

با عنایت به اینکه اجرای این طرح ( ولو بصورت آزمایشی ) قطعا پروسه ی زمانبری خواهد بود ، لذا می بایست با اتحاد ، همت و پشتکار و اراده جهت ترویج فرهنگ ایمنی در مدارس و جامعه و ارتقاء جایگاه کارشناسان ایمنی و حتی اشتغالزایی کارشناسان HSE ، در کنار هم و با کمک سایر اعضای محترم کمیته های شش گانه کانون سراسری کشور ، در این مسیر تلاش کرد .

در پایان لازم است از تلاشهای خانم مهندس دایی چینی رئیس محترم کمیته بانوان کشور در جهت برگزاری هر چه بهتر جلسه و بازدید فوق الذکر تشکر و قدر دانی گردد . 

کمیته بانوان
بازدید از پالایشگاه کرمانشاه