به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای مراسمی در روز پنج شنبه مورخه 1398/02/12در سالن همایش های مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با حضور کارشناسان و مسئولین بهداشت حرفه ای صنایع ، بیمارستانها و مراکز بهداشت برگزار گردید .

بهداشت حرفه ای
مرکز بهداشت
بهداشت حرفه ای