تبریک

در راستای تحقق آرمانهای انجمن های صنفی ایمنی و بهداشت ، نماینده های استان کرمانشاه در کمیته های تخصصی کانون سراسری کشور معرفی و انتخاب گردیدند . امید است که در این راستا و همچنین خدمات رسانی به جامعه بزرگ ایمنی کشور موفقیت های بیشتر و روزافزون کسب گردد . 

خانم مهندس دایی چینی : مسئول کمیته بانوان کانون سراسری

آقای مهندس امامی : عضو کمیته تدوین مقررات و امور حقوقی کانون سراسری

آقای مهندس ریزوندی : عضو کمیته حقوق و دستمزد کانون سراسری

آقای مهندس احمدی : عضو کمیته علمی پژوهشی کانون سراسری

آقای مهندس محمد قیماسی : عضو کمیته آموزش کانون سراسری

آقای مهندس بیگ زاده : عضو کمیته رفاهی و پشتیبانی کانون سراسری

مسئولیت های فوق الذکر طی احکام رسمی  از سوی کانون سراسری کل کشور به نامبردگان ابلاغ گردید.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...