جلسه هم اندیشی انجمن های ایمنی و حفاظت کار کشور با حضور دکتر مظفری ریاست محترم بازرسی کار کل کشور و همچنین آقای دکتر عزیزی مدیر کل اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین  آقای مهندس اشرف منصوری ریاست کانون سراسری انجمن های ایمنی و حفاظت کار کشور در مورخه 1397/04/25 در مرکز بهداشت استان کرمانشاه  برگزار گردید 

جلسه هم اندیشی انجمن های ایمنی
جلسه هم اندیشی انجمن ایمنی و بهداشت کار


جلسه انجمن های ایمنی و بهداشت کار کشور

انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار کرمانشاه