المپیاد ایمنی کار کشور با همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل استانها

عزیزانی که مایل به شرکت در المپیاد ایمنی کار کشور هستند لطفا مدارک زیر را به بخش آموزش اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه واقع در میدان آیت الله کاشانی (مصدق) به سرکار خانم یاوری تحویل دهند.

- کپی کارت ملی 

- کپی شناسنامه دوقطعه عکس 3*4

مهلت ثبت نام : پایان وقت اداری روز چهارشنبه 06/04/1397 می باشد.

مکان برگزاری آزمون : اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه واقع در میدان آیت الله کاشانی (مصدق)