مراحل تایید صلاحیت مسیئولین ایمنی 

جهت دریافت فایل مراحل تایید صلاحیت مسئولین ایمنی و فرم های مربوطه همینجا کلیک کنید

 

فایل مراحل تایید مسئولین ایمنی

*مدارک موردنیاز برای صدور تاییدیه صلاحیت  مسئولین ایمنی :

  • دو قطعه عکس 4*3
  • تصویر برابر اصل گواهی پایان تحصیلات مطابق رشته های تحصیلی ذکر شده در آیین نامه
  • تکمیل فرم درخواست بررسی صلاحیت (فرم شماره 2)
  • تصویر و اصل(جهت انطباق) گواهی آموزش عمومی ایمنی و یا قبولی در آزمون ادواری (برای کسانی که رشته تحصیلی آنها ایمنی و مرتبط نمی باشد)
  • تصویر و اصل (جهت انطباق) و یا گواهی برابر اصل گواهی دوره آموزشی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک (Risk assessment )
  • شرکت در جلسه توجیهی و آشنایی با شرح وظایف مسوول ایمنی مطابق آیین نامه در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان