اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی

با سلام 

احتراماً بدینوسیله به استحضار کلیه اعضای محترم انجمن صنفی ایمنی،حفاظت فنی و بهداشت کار استان کرمانشاه می رساند جلسه مجمع عمومی و عادی سالیانه این انجمن در روز پنج شنبه مورخ 5/4/1395 در محل سالن اجلاس اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه با موضوعات زیر برگزار میشود

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسین

2- انتخاب بازرسین انجمن 

 

لذا از تمامی عزیزان عضو رسمی انجمن جهت حضور در مجمع و انتخاب بازرسین انجمن دعوت به عمل می آید.

 

روابط عمومی انجمن صنفی