با سلام

احتراما به اطلاع می رساند انجمن ایمنی استان کرمانشاه درنظر دارد دوره های آموزشی ذیل را با حضور اساتید مطرح کشور و صدور گواهینامه معتبر برگزار نماید. (این اطلاعیه حهت تخمین تعداد نفرات درخواست دهنده جهت ترکیب بندی کلاس هاس پس در صورت تمایل حتما با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید و مشخصات و دوره مربوطه را ثبت نمایید)


١-دوره تحصصی ارزیابی ریسک
٢-دوره تخصصی ایمنی برق
٣-دوره مدیریتی HSE-MS


شماره تماس جهت ثبت نام٠٨٣٣٨٣٦٤٧٦٥

دفتر انجمن ایمنی استان کرمانشاه

مسئول دفتر:خانم مهرابی