خط مشی انجمن صنفی کارگری ایمنی ، حفاظت فنی و بهداشت کاراستان کرمانشاه

انجمن صنفی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان کرمانشاه با استعانت از خداوند متعال ، حفظ و صیانت از نیروی کار ( بعنوان با ارزش ترین سرمایه هر سازمان) ، ارتقاء فرهنگ ایمنی در جامعهصنعتیو پیمانکاری (کارگران ، کارشناسان و مدیران ) ، پیشگیری از بروز حوادث ، افزایش بهره وری ، افزایش تولید ، خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و در نهایت ارتقاء جایگاه متخصصین بهداشت   حرفه ای را بعنوان  اصلی ترین اهداف و اعتقادات خود اعلام داشته و تعهد خود را مبنی بر اجرا و بهبود مستمر این اصول بیان می دارد .

این انجمن متعهد به درک نیازهای افراد ذینفع و ارائه خدمات مطابق با رعایت آئین نامه ها و استانداردها ، موازین حقوقی و مقررات ایمنی  بهداشت و زیست محیطی و جلب رضایت افراد ذیربط می باشد .

بدیهی ایست در این راه به کمک و یاری تمامی اعضای انجمن و بازدید کنندگان گرامی نیازمنید که با ارسال نظرات خود از طرق گوناگون که در سایت در نظر گرفته شده است ما را در نیل به این اهداف کمک کنند.

هیئت مدیره انجمن صنفی ایمنی،حفاظت فنی و بهداشت کار کرمانشاه