خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

فایل دوره آموزشی ارزیابی ریسک

فایل دوره آموزشی ارزیابی ریسک

    ضمن تشکر از همکاران و عزیزان شرکت کننده در دوره دو روزه ارزیابی ریسک که در تاریخ های 14 و 15 مهر ماه توسط استاد ارجمند دکتر محمدفام در محل سالن آموزش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و به همت انجمن صنفی ایمنی،حفاظت فنی و بهداشت کار استان ...