خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران: * تکمیل فرم درخواست تایید صلاحیت ایمنی * تائید صلاحیت پیمانکاری از استانداری یا مرجع رسمی * پرینت به روز سایت ساجار (مخصوص شرکت های پیمانکاری عمرانی) * آگهی تاسیس  شرکت (الزاماً ثبت استان کرمانشاه) * آ...