تیم ما

اعضاء هیئت مدیره 


خسرو امامی

رئیس هیئت مدیره

مهدی احمدی

 مسئول امور رفاهی

حامد ریزوندی

مسئول امور مالی 

مسئول IT


محمد حسین قیماسی

مسئول امور آموزش


میثم بیگ زاده

مسئول تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

بازرسین


نرگس قربانی

بازرس

محمد رضا فرهادی

بازرس

Top