تیم ما

اعضاء هیئت مدیره 


خسرو امامی

رئیس هیئت مدیره

مهدی احمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

 مسئول امور رفاهی

حامد ریزوندی

مسئول امور مالی 

مسئول IT


محمد حسین قیماسی

مسئول امور آموزش

دبیر انجمن

میثم بیگ زاده

مسئول تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

بازرسین


فرشید رضایی

بازرس

محمد رضا فرهادی

بازرس

Top