مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران:

 • تکمیل فرم درخواست تایید صلاحیت ایمنی
 • تائید صلاحیت پیمانکاری از استانداری یا مرجع رسمی
 • پرینت به روز سایت ساجار (مخصوص شرکت های پیمانکاری عمرانی)
 • آگهی تاسیس  شرکت (الزاماً ثبت استان کرمانشاه)
 • آگهی تغییرات شرکت
 • لیست بیمه تامین اجتماعی پرسنل(در صورت فعال بودن)
 • تقاضای تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران(نامه با سربرگ شرکت)
 • معرفی  مسئول ایمنی شرکت(نامه با سربرگ شرکت)
 • آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
 • کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 •  کپی شناسنامه و کارت ملی فرد مسئول ایمنی
 • (به شماره حساب 1829347586 نزد بانک تجارت به نام انجمن صنفی ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار استان کرمانشاه)
 • مبلغ یک میلیون و صد هزار ریال بابت تشکیل پرونده و مراحل اجرایی
 • مبلغ هفتصد هزار ریال بابت آموزش مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره

برای دریافت فرم ها بر روی عناوین زیر کلیک کرده و در صفحه باز شده دکمه دانلود را بزنید

 

فرم تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران (نسخه قابل چاپ)

 

فرم تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران(نسخه قابل ویرایش)

 

آدرس پروژه  های در دست اجرا ( نسخه قابل چاپ ) 

 

آدرس پروژه  های در دست اجرا ( نسخه قابل ویرایش ) 

 

 


مطالب مرتبط: